ewagro

52 teksty – auto­rem jest ewag­ro.

Dziś ludzie za dużo myślą a za mało czują 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 września 2014, 17:15

Miłość wy­maga wyłączności, nie można jej podzielić 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2014, 17:28

Po je­go stra­cie mam pus­tkę i w ser­cu i w głowie, lecz spokój w duszy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 września 2014, 21:34

Zno­wu uciekam w mój in­dy­widual­ny świat, bo tyl­ko tam jes­tem bezpieczna... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lutego 2013, 19:15

Na­tural­nie żyć, kochać i śnić tak niewiele by szczęśli­wym być. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 kwietnia 2012, 00:41

Człowiek gu­bi się w krętych uliczkach ale naj­częściej to po pros­tu w życiu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 marca 2012, 00:35

Cza­sem i uczu­cia tak jak mle­ko tracą swój termin 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 marca 2012, 23:06

Łat­wo po­wie­dzieć, trud­no zro­bić a naj­trud­niej się z de­cyzją pogodzić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 marca 2012, 21:06

Jeśli chce­my szczęścia te­raz, nie pat­rząc w przyszłość po pros­tu te­raz, zab­ro­nione jest nam pat­rzeć w przeszłość. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 marca 2012, 02:03

Szu­kając szczęścia nie zgub­my rzeczywistości 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 marca 2012, 00:34
ewagro

Myślę, żyję, wierze...:))

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ewagro

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 września 2014, 22:42JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Dziś ludzie za dużo [...]

14 września 2014, 18:38Florian_tst sko­men­to­wał tek­st Dziś ludzie za dużo [...]

14 września 2014, 17:15ewagro do­dał no­wy tek­st Dziś ludzie za dużo [...]

13 września 2014, 17:28ewagro do­dał no­wy tek­st Miłość wy­maga wyłączności, nie [...]

11 września 2014, 23:37taktojax sko­men­to­wał tek­st Po je­go stra­cie mam [...]

11 września 2014, 21:34ewagro do­dał no­wy tek­st Po je­go stra­cie mam [...]